مرجع خبری رئال مادرید : آخرین تمرین رئال مادرید قبل از بازی با بتیس در حالی پیگیری شد که ایسکو، آسنسیو، هازارد و اودگارد بدون مشکل تمرین کردند و احتمالا در لیست بازی فردا حضور دارند.

میلیتائو و ماریانو تنها غایبان احتمالی بازی در ویامارین هستند. رئال پس از تساوی در انوئتا به پیروزی در بازی شنبه شب نیاز مبرمی دارد.