مرجع خبری رئال مادرید : زین الدین زیدان فرانسوی به دومین مربی تاریخ رئال مادرید تبدیل شد که به صد برد لالیگایی دست پیدا کرده است.

در حقیقت تنها مربی تاریخ رئال مادرید که به صد برد رسیده بود، میگل مونیوز بود که سالها روی نیمکت رئال نشست و 257 برد لالیگایی داشت و حالا زیزو تلاش می کند تا به رکورد وی دست پیدا کند و از تلاش در این زمینه دست نخواهد کشید.