مرجع خبری رئال مادرید : کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی اورتون در مورد سیموس کولمن کاپیتان تیمش صحبت کرد.

وی اظهار داشت:” سیموس خیلی خوب کار کرده است. او یک الگو برای همان چیزی است که باید باشد. رفتار و روحیه بی نظیری دارد. من در دوران فوتبالم کاپیتان های زیادی داشتم اما سیموس همیشه عشقش را به پیراهن نشان می دهد. او حقیقتا کاپیتان بی نظیری است. نمی خواهم کسی را فراموش کنم اما به نظرم سیموس برای من نقش مالدینی، جان تری و راموس را دارد.”