سوارز و ژائو، انرژی اتلتیکو را آزاد کردند

رئال مادرید و زیدان به توافق رسیدند: خبری از خرید نیست

مایورال در روزهای آینده ممکن است که جدا شود