مرجع خبری رئال مادرید : پیولی سرمربی میلان در مورد براهیم دیاز صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” براهیم یک وینگر کلاسیک نیست. به خوبی بین خطوط و عمق خط دفاعی حریف حرکت می کند. او می داند که چطور حرکت کند و بازیخوانی کند. به تازگی به تیم ملحق شده و خیلی جوان است. از او راضی هستم. او توپهای خیلی کمی را از دست داده اما باید درک کنیم. در ایتالیا بازی متفاوتی وجود دارد. او کیفیتش را دارد تا دست به کارهای مهمی بزند.”