مرجع خبری رئال مادرید : لوکا مودریچ هافبک کروات رئال مادرید قبل از ورود به زمین در بازی مقابل بتیس به عنوان جانشین کروس چندین بار ساق بندش را بوسید.

در حقیقت در حال حاضر تصویر ساق بند مودریچ مشخص شده است. لوکیتا تصویر خانواده اش را روی ساق بندش دارد و به همین خاطر آن را بوسید چون یاد همسر و فرزندانش افتاد.  البته تصویری از مسیح هم روی این ساق بند دیده می شود.