مرجع خبری رئال مادرید : مارتین اودگارد بازیکن نروژی تنها چهره تازه وارد رئال مادرید است اما دو بازی اولش درخشان نبوده است.

مارتین در نیمه اول بازی با سوسیه داد قابل قبول بود اما در نیمه دوم چندان اثرگذار بود و مثل بقیه تیم افت کرد. از سویی او در نیمه اول بازی با سوسیه داد نمایش خوبی نداشت تا بین دو نیمه تعویض شود. قطعا انتظارات هواداران رئال از او به عنوان یکی از ستارگان فصل گذشته لالیگا بالاست و البته به زمان نیاز است تا مارتین با تیم هماهنگ شود و بدرخشد.