مرجع خبری رئال مادرید : نشریه آس تصویری از دوران کودکی مارتین اودگارد پدیده نروژی رئال مادرید منتشر کرده است. این بازیکن در حالی فصل 21-2020 را در رئال مادرید آغاز کرده که در دو بازی اول فیکس بوده است و به نظر می رسد که زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید کاملا به وی اعتماد دارد.