مرجع خبری رئال مادرید : زیدان در دو بازی اولش در لالیگا از هفده بازیکن مختلف استفاده کرد. در انتظار بازگشت هازارد و آسنسیو به نظر می رسد که زیدان به عنوان یک مربی سعی می کند که کاملا تنوع طلب باشد و از سبک های مختلفی استفاده کند.

رئال مادرید مقابل سوسیه داد با سیستم 1-3-2-4 بازی کرد که وینیسیوس و رودریگو در دو جناح قرار گرفتند و اودگارد پشت بنزما بازی می کرد. بدین ترتیب یوویچ و مایورال در کل بازی روی نیمکت نشستند. در مقابل بتیس اما رئال با سیستم 2-4-4 بدون وینگر استفاده کرد. یوویچ در کنار بنزما فیکس شد و والورده و اودگارد یک خط عقب تر قرار گرفتند. مایورال به عنوان یار تعویضی وارد میدان شد و خبری از رودریگو گوئس و وینیسیوس نبود.

تنها وجه اشتراک دو ترکیب اول رئال مادرید در فاز هجومی را می توان اودگارد دانست که در هر دو بازی جلوتر از هافبک ها قرار گرفت  هر چند که بازیکن نروژی در این دو بازی درخشان نبود، به خصوص در مقابل بتیس.

باشگاه اصرار دارد که خبری از خرید نیست هر چند که مایورال یا یوویچ ممکن است جدا شوند و ناچو هم در حال بررسی پیشنهادهای ایتالیایی است. رئال در تابستان مازادهایی نظیر رگیلون، خامس، سبایوس و بیل را فروخت و از ابتدا هم برنامه ای برای خرید نداشت و این برنامه قرار نیست که عوض شود.

در بازی با وایادولید حالا باید دید که زیدان چه نقشه ای دارد. بازگشت آسنسیو و هازارد می تواند او را به ترکیب ایده آلش نزدیک تر کند. اگر بخواهد با سیستم 2-4-4 بازی کند، هازارد می تواند زوج بنزما باشد و ایسکو یا اودگارد پشت آنها بازی می کنند. گزینه دیگر استفاده از 3-3-4 است که آسنسیو و هازارد در دو سمت بنزما قرار می گیرند.

رئال مادرید در دو بازی اولش سه گل زده که انتظار می رود به مراتب بیشتر از این گل بزند.