مرجع خبری رئال مادرید: در فاصله یک هفته به پایان نقل و انتقالات تابستانی به نظر می رسد که انتقال بورخا مایورال به رم محتمل ترین انتقال ترکیب رئال مادرید باشد.

در حقیقت با جدایی مایورال، ترکیب رئال مادرید برای فصل آینده با 24 بازیکن بسته خواهد شد. بورخا در ابتدا قراردادش را با رئال مادرید تمدید می کند و بعد از آن به صورت قرضی با بند خرید اختیاری 9 میلیونی راهی رم خواهد شد و فصل آینده را در جالوروسی ها به عنوان ذخیره ژکو توپ خواهد زد.