مرجع خبری رئال مادرید : سایت معتبر و آمریکایی اتلتیک در گزارشی به جزئیات انتقال قرضی گرت بیل بازیکن ولزی به تاتنهام اشاره کرده است.

رئال مادرید همچنان 9 میلیون یورو از دستمزد بازیکن ولزی را می پردازد و تاتنهام نیز سالی شش میلیون یورو خواهد پرداخت. اگر قرارداد قرضی بیل برای فصل 22-2021 تمدید شود باز هم رئال مادرید چنین مبلغی را خواهد پرداخت.