مرجع خبری رئال مادرید : میلیتائو که از دو هفته پیش مصدوم است همچنان در تمرین گروهی شرکت نکرد. کروس به ریکاوری از مصدومیتش پرداخت که باید به خاطرش دو هفته غایب باشد و ماریانو به علت عمل لوزه تمرین نکرد. به نظر می رسد که بقیه بازیکنان مشکلی برای حضور در بازی چهارشنبه شب ندارند.