مرجع خبری رئال مادرید : مصدومیت کارواخال و اودریوزولا باعث شده که این روزها رئال مادرید مدافع راست نباشد هر چند که دومی حتی وقتی که آماده باشد هم مورد اعتماد زیدان نیست. ناچو که در مقابل کادیز در پست دفاع راست بازی کرد نمایش بسیار ضیعفی داشت و حالا سوال این جاست که آیا در دو بازی حساس مقابل شاختار و بارسا، همچنان این مدافع در ترکیب می ماند یا این که زیدان به سراغ گزینه های دیگر همچون لوکاس وازکز و مندی می رود.

اما مشکل این جاست که دفاع چپ رئال مادرید هم مطمئن نیست. فرلاند مندی خوب کار می کند اما اگر بخواهد استراحت کند نمی توان روی مارسلو حساب کرد. مدافع چپ برزیلی دو فصل و نیم بسیار ضعیف را داشته و دیگر جایی برای اعتماد کردن به او وجود ندارد. در چنین شرایطی رگیلون می توانست کمک حال رئال مادرید باشد.

باشگاه به بهانه بحران کرونا از فروش این دو بازیکن حدود 80 میلیون یورو هزینه کرد اما هر دو بازیکن می توانستند کمک حال رئال مادرید باشند.

اشرف به خواست خودش جدا شد اما اگر زیدان روی نام مارسلو قلم قرمز می کشید، رگیلون می توانست بماند. در حقیقت مارسلو هیچ شباهتی به فصول درخشان خود ندارد و حالا بیشتر به سان یک مدافع تمام شده است.

حالا باید ادامه فصل را ببینیم و شاید فروش این دو دفاع کناری به یک اشتباه بزرگ برای رئال مادرید تبدیل شود.