مرجع خبری رئال مادرید : پیلار روبیو همسر سرجیو راموس اعلام کرد که این زوج تصمیم گرفته اند که فرزندانشان را غسل تعمید ندهند.

پیلار در مصاحبه با نشریه هولا اعلام کرد که هیچ کدام از چهار فرزند این خانواده غسل تعمید داده نشده اند تا بدین ترتیب در مورد اینده شان خودشان تصمیم گیری کنند.