عطش چمپیونزلیگ

رئال مادرید بدون راموس نمی خواهد اشتباه دیگری رخ بدهد

شاختار در بحران به علت غیبت هشت بازیکنش به دلیل کرونا

زیدان:”لایق انتقادهای بازی قبلی بودم، اول از همه خودم”

هازارد قبل از وقفه بازیهای ملی نوامبر برنمی گردد