مرجع خبری رئال مادرید : زیدان در مورد بازی رئال مادرید و بروسیا مونشن گلادباخ صحبت کرد.

چرخش ها:” ببینیم فردا با چه تیمی بازی می کنیم. ما فکار خودمان را می کنیم. می دانیم که مقابل حریف مشکلی بازی داریم و هر سه روز یک بار بازی داریم. سعی می کنیم که بازیهایمان را با موفقیت به اتمام برسانیم. سعی می کنیم که بازی شنبه را تکرار کنیم.”

شایعه استعفا:”فردا بازی داریم و فقط به همین فکر می کنیم. تا اخرین لحظه در کنار تیم خواهم بود و سعی می کنم که مثل همیشه تلاشم را بکنم. به بقیه مسائل فکر نمی کنیم.”

هازارد:” نمی دانم از چه چیزی تعجب کردید. اگر در کنار ماست به این معنی است که آماده است. این خبر خوبی برای ماست و تعجب نکردم. همه از این که در کنار ما باشد، خرسند هستیم. فردا ببینیم که چطور از او استفاده خواهیم کرد. مهم است که برگشته و این برای ما مثبت است.”

ال کلاسیکو:” سعی می کنیم که روی بازی بعدی تمرکز داشتیم و فقط به همین فکر می کنیم. به سایر مسائل فکر نمی کنیم.”

تمدید راموس:” فردا بازی مهم دیگری داریم و سرجیو این را می داند.”

اهمیت بازی مقابل گلادباخ:” به پیروزی نیاز داریم. سعی می کنیم که به شرایط بازی قبلی ادامه بدهیم و نمایش خوبی داشته باشیم. شرایط را می دانیم.”

فشار بازیها :” می دانیم که فصل طولانی است و به همه نیاز داریم. همیشه این را گفته ام و همین را می گویم. برخی بازیکنان مصدومیت هایی داشته اند اما بازیکنان دیگری هستند که می توانند جایشان را بگیرند و مشکلی نیست.”

ایسکو:”می خواهد مثل همه بازیکنان بازی کند و طبیعتا این برایش مشکل ساز است. همه می خواهند بازی کنند اما شرایط به آنها بستگی ندارد. آنها باید آماده باشند، همیشه همین بوده است. تیم همیشه آماده است. من تصمیم می گیرم که چه کسی بازی کند یا چه تعویض هایی انجام شود.”