مرجع خبری رئال مادرید : مطبوعات ایتالیا ادعا کردند که تونی کروس هافبک آلمانی و اشرف حکیمی دفاع کناری مراکشی در تابستان میان رئال مادرید و اینتر جا به جا خواهند شد.

البته به چند دلیل نمی توان این خبر را جدی گرفت. اول این که کروس در رئال راحت است، تا 2023 قرارداد دارد و مورد اعتماد زیدان است. دلیل دیگر این که در تابستان بعدی همچنان کارواخال در رئال است و دلیل اصلی اشرف برای نماندن در رئال، حضور دنی بود که همچنان او نمی خواهد به عنوان یک نیمکت نشین به رئال مادرید برگردد.