مرجع خبری رئال مادرید : عادل رامی بازیکن فرانسوی اسبق سویا در مورد آینده صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” فکر می کنم که انتقال امباپه به رئال مادرید نهایی شده چرا که مذاکرات برای تمدید قراردادش پیشرفت نمی کنند. این حس را دارم که از صحبت در مورد تمدید قراردادش ناراحت می شود و وقتی کسی از موضوعی ناراحت می شود به این معنی است که نمی خواهد هیچ خبری در موردش به گوش برسد.”