مرجع خبری رئال مادرید : ساموئل اتوئو بازیکن کامرونی اسبق بارسلونا در مورد کیلیان امباپه مهاجم پی اس جی صحبت کرد.

اتوئو در مصاحبه با توتومرکاتو وب گفت که بارسا پس از ناکامی گریزمن و دمبله به خرید مهاجم نیاز دارد و خطاب به امباپه نوشت:”رئال مادرید را فراموش کن و به بارسلونا برو!”