مرجع خبری رئال مادرید : فلورنتینو پرز مدیر رئال مادرید در جشن روزنامه “ال اسپانیول ” حضور پیدا کرد.

در حالی که موج دوم کرونا اغاز شده برگزاری این مراسم با حضور 150 نفر و خطر شیوع کرونا به شدت با انتقاد مواجه شده است. سالوادور ایا وزیر بهداشت اسپانیا و همچنین فلورنتینو پرز مدیر رئال مادرید و لاسو سرمربی تیم بسکتبال رئال در این مراسم حضور پیدا کردند که خیلی ها نسبت به شیوع کرونا در چنین مراسمی ابراز نگرانی کردند.