مرجع خبری رئال مادرید : تیری کورتوا پدر دروازه بان بلژیکی رئال مادرید مصاحبه ای با نشریه “لودرنیر هور” داشت که به شدت از تیبو کورتوا دروازه بان بلژیکی رئال مادرید انتقاد کرد.

پدر کورتوا بیان کرد:” انتقال کورتوا به رئال مادرید کمی مشکل بود. در اولین فصلش از نظر آماده سازی کمی با تاخیر و تعویق مواجه شد به خصوص به این خاطر که کیلور ناواس در آن جا ماند. کورتوا باید دو، سه بازی منتظر می ماند تا فیکس شود. این برای هماهنگی او آسان نبود چرا که کیلور در آن جا حضور داشت و تحمل یک رقابت درونی مشکل است. با خبرنگاران هم از بیرون مشکل داشت چرا که آنها طرفدار کیلور بودند. وقتی ناواس به پی اس جی رفت، همه چیز آرام شد. در چلسی، پیتر استقبال خیلی خوبی از کورتوا داشت. در حقیقت اولین نفری بود که در اولین تمرین از او استقبال کرد و همیشه به تیبو کورتوا نصیحت می داد. هم تیمی خوبی بود و می شد رویش حساب کرد. در مورد ناواس نمی توان این را گفت. وقتی کیلور ناواس رفت، همه چیز راحت شد.”