مرجع خبری رئال مادرید : اشرف حکیمی بازیکن مراکشی که در آکادمی رئال مادرید قرار گرفته سه شنبه شب به ورزشگاه دی استفانو برمی گردد و مقابل تیم سابقش قرار می گیرد.

کامانیو وکیل اشرف در آستانه این بازی بیان کرد:” اشرف شخصا اینتر را انتخاب کرد. این تصمیم خودش بود. مدیر ورزشی اینتر مدتها با من در مورد این انتقال صحبت می کرد. خیلی خوشحال است و می خواهد با تیم جدیدش اینتر همه چیز را کسب کند. اشرف در رئال مادرید رشد کرده وبه آن افتخار می کند اما مطمئنم که می تواند به اینتر برای کسب پیروزی کمک کند.”