مرجع خبری رئال مادرید : هر چند که تعداد تعویض ها به پنج افزایش پیدا کرده اما زیدان به خصوص در بازیهای بزرگ حداکثر از سه تعویض استفاده می کند، اتفاقی که مقابل باراس، گلادباخ و اینتر رخ داد. در حقیقت بازیکنانی مثل یوویچ و ایسکو از فرصت هایشان در شروع فصل استفاده نکدند و زیدان هم ترجیح می دهد که به آنها فرصت ندهد.

وینیسیوس، مودریچ و رودریگو گوئس تعویض های بازی مقابل اینتر بودند که عملکرد خوبی هم داشتند. در حقیقت این سه را شاید بتوان تنها تعویضی های قابل اتکای زیدان دانست. در خط دفاعی مندی – راموس – واران جایگاه ثابت شده ای دارند و مصدومیت ها باعث شده تا لوکاس وازکز شانس بازی کردن پیدا کند در غیر این صورت جایگاه کارواخال نیز مشخص  است.

البته شاید بازگشت مارتین اودگارد نروژی کمی این قوانین را بشکند و دست زیدان را در چیدمان ترکیب و تعویض ها بازتر کند اما به هر صورت به نظر می رسد که نیمکت زیدان قابل اتکا نیست. استفاده از سیستم چرخشی در دو بازی مقابل شاختار و کادیز و افتضاحی که به بار آمد باعث شده تا زیدان گوش به زنگ تر باشد. میلیتائو از بازی با شاختار به بعد بازی نکرده و ایسکو و یوویچ به شدت کمرنگ شده اند.