مرجع خبری رئال مادرید : ادن هازارد، کاسمیرو و ادر میلیتائو سه بازیکن رئال مادرید هستند که به علت به علت ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه به سر می برند.

رئال مادرید برنامه مشخصی برای بازگشت آنها به تمرینات دارد. هر سه بازیکن در روز شنبه یا یکشنبه تست کرونا می دهند. اگر تستشان منفی شد، در این صورت باید منتظر باشند تا دومین تستشان هم در روزهای سه شنبه یا چهارشنبه منفی شود و بعد از آن می توانند به تمرینات اضافه شوند. اگر تست دوم هم منفی شود هر سه بازیکن شانس حضور در بازی مقابل ویارئال در لاسرامیکا را خواهند داشت.