مرجع خبری رئال مادرید : خبر خوب برای زیدان این است که تست هازارد و میلیتائو منفی شد. در حقیقت هر دو تست اخیرشان منفی شده و بدین ترتیب می توانند مقابل ویارئال بازی کنند.

به نظر می رسد که اگر راموس و واران به این بازی نرسند هم ناچو و میلیتائو می توانند به بازی برسند. هر سه کرونایی رئال یعنی هازارد، کاسمیرو و میلیتائو تمرینات خوبی در خانه داشته اند و از نظر بدنی آماده بازی شنبه هستند.