مرجع خبری رئال مادرید : په په کاسترو مدیر باشگاه سویا به شایعه تمایل تیمش به خرید ایسکو واکنش نشان داد.

وی در مصاحبه با کادنا کوپه بیان کرد :” لوپتگی هیچ درخواستی از من برای خرید ایسکو نداشته است.” هافبک مالاگایی به دنبال جدایی از رئال در زمستان است که باشگاه و زیدان مشکلی با رفتنش ندارند.