مرجع خبری رئال مادرید : آنتونیو کونته سرمربی ایتالیایی در مورد شکست اینتر مقابل رئال مادرید گفت :” ترجیح می دهم که در مورد داوری صحبت نکنم. نمی دانم چه شده اما ممکن است که ویدال حرف تندی زده باشد. ده نفره شدن یک تیم مقابل حریف یازده نفره به معنی کشته شدن تیم است. نمی دانم که داور چه گفته است.”

وی افزود :”از نظر روانی بازی خیلی مهمی بود چرا که فشار زیادی وجود داشت. نمی توانیم اشتباه کنیم به خصوص که رئال مادرید پیش روی ماست. به جدیت بیشتری نیاز داشتیم چرا که به اندازه کافی فشار نیاوردیم.”