مرجع خبری رئال مادرید : بازیکن گالیشیایی در مقابل اینتر نشان داد که چرا زیدان تقریبا همیشه در بازیهای مهم روی او حساب می کند. در سن سیرو و در فینال مقابل اتلتیکو، طوری پنالتی حساس را زد که گویی در حیاط خانه اش بازی می کند. لوکاس با یک بازی بی نظیر احیا شد. از نظر بدنی و تاکتیکی مهم است که بازیکنانی درون زمین باشند که آماده چنین بازیهایی باشند که فقط بازیکنان جسور از پس آن بر می آیند.

البته برخی درون باشگاه وقتی که او را در ترکیب اصلی می بینند دلخور می شوند و بسیاری از افراد خوشمزه نیز در روزهای بدش در شبکه های اجتماعی شروع به مسخره کردنش می کنند اما لوکاس مسیر خودش را می رود و نه سرش را رو به پایین می گیرد و نه ناامید می شود. واکنش او به انتقادها همیشه تواضع و تلاش بوده است و در بازیهایی نظیر بازی با اینتر اهمیت خود را برای مربی و هم تیمی هایش ثابت می کند. البته مشکلش این است که اسمش راموس نیست و به همین خاطر کسی در مورد قراردادش که در تابستان به پایان می رسد، صحبت نمی کند.

آنتونیو رومرو