مرجع خبری رئال مادرید : آرتورو ویدال هافبک شیلیایی اینتر به علت فحاشی به داور بازی مقابل رئال مادرید در نیمه اول اخراج شد اما به نظر می رسد که او اعتقاد دارد که فحش دادن به داور نباید با تنبیه مواجه شود.

به هر صورت ویدال که هنوز از این که رئال مادرید دست رد به سینه اش زده و او را نخواسته عقده دارد، پیامی در اینستاگرام منتشر کرد و با شکلک خشم آلود سعی کرد که عصبانیت خود را از اتفاقات بازی مقابل رئال مادرید نشان بدهد.