خدا (لقب مارادونا) مرد

مارادونا پس از ایست قلبی در سن 60 سالگی درگذشت

رئال مادرید در سن سیرو کابوس هایش را کنار گذاشت