مرجع خبری رئال مادرید : دو مهاجم رئال مادرید در لیست خرید میلان برای زمستان پیش رو قرار گرفته اند یعنی ماریانو و یوویچ.

در حقیقت روسونری ها به دنبال خرید در خط حمله هستند که دو بازیکن رئال مادرید در کنار مانژویچ، اسکاماکا، کورنلیوس و ژیرو در لیست خرید آنها قرار دارند. یوویچ فعلا نتوانسته فصلش را نجات بدهد در حالی که ماریانو در دو بازی اخیر فیکس شده و امیدوار است که شرایط را دستخوش تغییر کند.