مرجع خبری رئال مادرید : آدریان کوردرو وگا داور اهل کانتابریا قضاوت بازی روز شنبه میان رئال مادرید و آلاوز در هفته یازدهم لالیگا را به عهده خواهد داشت.

قرار است که خوزه لوئیز گونزالس گونزالس داور اهل کاستیا و لئون نقش سرپرست اتاق داور ویدیویی را در این بازی داشته باشد.