مرجع خبری رئال مادرید: تست کرونای میلیتائو منفی شد و بازیکن برزیلی به تمرینات برگشت.

در حقیقت فقط راموس، اودریوزولا و والورده به علت مصدومیت و یوویچ به علت ابتلا به کرونا تمرین کردند.