مرجع خبری رئال مادرید : سان گزارش داده است که ارسنال و منچسترسیتی تلاش ها را برای جذب ایسکو آلارکون هافبک مالاگایی اعلام کرده اند.

پدر و وکیل ایسکو اخیرا تایید کرده است که این بازیکن می خواهد به لیگی جدید برود که اولویتش این است که در زمستان جدا شود اما اگر باشگاه رئال مخالفت کند حاضر است که تا تابستان بماند.

به هر صورت ایسکو حالا به اندازه قبل مورد حمایت زیدان هم نیست و مربی فرانسوی کم کم به او کمتر فرصت می دهد.