مرجع خبری رئال مادرید : میشائیل زورک مدیر ورزشی دورتموند در مورد شایعات پیرامون تمایل رئال مادرید یا تیم های دیگر به خرید ارلینگ هالند مهاجم نروژی صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” تا مدت زیادی روی ارلینگ حساب می کنیم. او تا زمان زیادی با ما خواهد بود. به هیچ وجه دلیلش را نمی دانم. حس خیلی مثبتی وجود دارد. او رهبر مسیر ماس و این خیلی خوب است.”