مرجع خبري رئال مادريد : مدیر ورزشی لوانته در حمایت از ناواس گفت :” به نظرم لایق فیکس شدن در هر تیمی است.”

مانوئل سالوادور افزود :” ناواس بازیکن بسیار مهمی است و با توجه به عملکردش می تواند فیکس باشد.”

——–