مرجع خبری رئال مادرید : دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه به شایعه بازگشت بنزما واکنش نشان داد.

بنزما چند سال پیش دشان را به نژادپرست بودن متهم کرد و به نظر می رسد که سرمربی تیم ملی فرانسه هنوز آن صحبت ها را از یاد نبرده است. دشان در صحبت های اخیرش گفته است :” برخی صحبت ها به خشونت فیزیکی و لفظی منجر می شوند. تبغاتش روی دیگران اثر می گذارد و هرگز نمی توانیم فراموش کنیم.انتقادها به انتخاب هایم به عنوان مربی، تاکتیک یا مسائل فنی جای خود دارد و برایم مهم نیست اما اگر قرار باشد که به اعتبارم و خانواده ام ضربه وارد شود، ماجرا چیز دیگری است.”