مرجع خبری رئال مادرید : موندودپورتیوو گزارش داده است که سیاست نقل و انتقالاتی رئال مادرید در حال حاضر دچار یک دوگانگی شدید شده چرا که نظر زیدان و مدیران رئال مادرید یکسان نیست.

در حقیقت مربی فرانسوی رئال ترجیح می دهد که باشگاه به سراغ بازیکنان باتجربه تر برود و زمانی نیز به همین خاطر به جذب پوگبا از یونایتد اصرار ورزید در حالی که سیاست باشگاه همچون سالهای اخیر روی جذب بازیکنان جوان است. در هر صورت رئال در زمینه سیاست نقل و انتقالاتی یک مشکل جدی دارد و باید دید که چه اتفاقاتی در پیش است.