مرجع خبری رئال مادرید : جونی کالافت رئیس بخش استعدادیاب های بین المللی رئال مادرید به نظر می رسد که اقدامات جدی را برای جذب ارلینگ هالند ستاره نروژی دورتموند آغاز کرده است.

در حقیقت کالافت اخیرا تصمیم گرفته است که آلف اینگ پدر هالند و همچنین مینو رایولا ایجنت این بازیکن نروژی را در اینستاگرام فالو کند تا بدین ترتیب روابط را بهبود ببخشد و بتواند این انتقال را به سرانجام برساند.