مرجع خبری رئال مادرید : لوکاس وازکز هافبک گالیشیایی پیشنهاد اولیه برای تمدید قرارداد خود با رئال مادرید را رد کرده است.

در حقیقت پیشنهاد رئال به لوکاس قرارداد سه ساله با حفظ دستمزد کنونی بوده در حالی که لوکاس انتظار دارد که دستمزدش 15 درصد بیشتر شود و به همین خاطر در حال حاضر از نظر مالی دو طرف اختلافات شدیدی دارند و مشخص نیست که توافقی در کار خواهد بود یا نه.

البته به نظر می رسد که مدیران رئال هم از پاسخ منفی لوکاس چندان بدشان نیامده است. در واقع تنها دلیلی که مدیران رئال مادرید به دنبال تمدید قرارداد لوکاس بودند این بود که زیدان او را دوست داشت در حالی که مدیران باشگاه فکر می کنند که زمان رفتن این بازیکن رسیده تا جا برای بازیکنان دیگر نظیر لوکاس و براهیم در سمت راست باز شود و بهتر است که این بازیکن گالیشیایی رخت هایش را ببندد. در حقیقت حالا که لوکاس پیشنهاد را رد کرده، مدیران رئال هم نمی خواهند زیاد اصرار کنند و به همین خاطر بعید نیست که لوکاس آخرین ماه هایش را در رئال مادرید سپری کند.