مرجع خبری رئال مادرید : جرج آلابا پدر بازیکن اتریشی بایرن مونیخ خبر توافق این بازیکن با رئال مادرید برای فصل آینده را تکذیب کرد.

در حقیقت هر چند که رئال مادرید در حال حاضر جدی ترین مشتری آلابا است اما جرج در مصاحبه با بیلد گفت که فعلا هیچ توافقی حاصل نشده و بازیکن اتریشی با هیچ تیمی شامل رئال مادرید قرارداد امضا نکرده است.