مرجع خبری رئال مادرید : آلکوی تقریبا دو هفته است که به قرنطینه رفته. شهر موقتا تعطیل شده است، پلیس ورود و خروج به شهر را محدود کرده است. موارد ابتلا به کرونا در آلکوی بیش از هزار نفر اس که برایش شهری با صد هزار نفر جمعیت نگران کننده است.

در میانه افسردگی اجتماعی، رئال مادرید به الکویائو می رود. جادوی کوپا باعث شده تا هواداران بازی تیمشان و رئال مادرید را از تلویزیون ها یا از طریق بالکن ساختمان های نزدیک ورزشگاه تماشا کنند چرا که درهای استادیوم به روی  هواداران بسته است. الکویائو که ظرفیت 4800 هوادار را دارد، نمی تواند از هوادارانش استقبال کند. البته در روزهای اخیر باشگاه الکویائو سعی کرد که ورزشگاه خود را نونوار کند و هوادارانی که ساختمان هایشان در نزدیک ورزشگاه است می توانند از طریق بالکن خانه هایشان از دید یک زمین آماده لذت ببرند.

آلکویانو سعی کرد که استادیوم خود را برای بازی مقابل رئال به بهترین شکل در بیاورد تا برای تصاویر تلویزیونی مناسب باشد. رنگ کردن سکوها و تعمیر ورزشگاه و برخی صندلی ها بخشی از این پروسه بوده است. البته ورزشگاه الکویائو طبیعتا ورزشگاه یک تیم دسته سومی است که با ورزشگاه های باکیفیت لالیگا تفاوت زیادی دارد و قطعا زیدان نگران سلامت و مصدومیت بازیکنانش هم خواهد بود.