مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که مارتین اودگارد هافبک نروژی در ادامه فصل در سوسیه داد توپ خواهد زد و همه چیز برای انتقالش مهیاست.

نزدیکان بازیکن نروژی با تیم باسکی تماس گرفته اند و سوسیه داد نیز از بازگشت وی تا پایان فصل استقبال کرده است. مارتین از بازی نکردن در رئال خسته شده و حس می کند که ماندن در رئال صرفا باعث از دست رفتن فرصت ها برایش خواهد شد و بهتر است که به تیمی برود که جلوی پیشرفتش گرفته نشود. بدین ترتیب به نظر می رسد که دست زیزو در خط هافبک خالی تر از قبل خواهد شد.