مرجع خبری رئال مادرید : مارکا گزارش داده است که ادواردو کاماوینگا هافبک فرانسوی خرید بعدی رئال مادرید بعد از داوید آلابا مدافع آچارفرانسه اتریشی خواهد بود.

در حقیقت به گفته مارکا، رئال مادرید کار جذب آلابا را نهایی کرده است و بعد از او نوبت جذب ادواردو کاماوینگا هافبک فرانسوی رن است که قرار است به ذخیره کاسمیرو در فصل بعد تبدیل شود.

از سویی دیگر رئال در خط حمله نیز شرایط جذب امباپه و همچنین هالند را دنبال می کند که جذب مهاجم فرانسوی در تابستان بعدی محتمل تر است.