مرجع خبری رئال مادرید : مارتین اودگارد هافبک نروژی به صورت جدی به ترک رئال و حضور در سوسیه داد در نیم فصل دوم فکر می کند.

در حقیقت اتفاقات روزهای اخیر این بازیکن را به شدت عصبانی کرده است. بیشترین خشم اودگارد از بازی با بیلبائو است. در حالی که رئال شکست خورده بود و از حریف عقب بود، مارتین در کل بازی حتی گرم هم نکرد چرا که کادر فنی از او نخواست که گرم کند.

از سویی در تمرینات اخیر برای بازی با بیلبائو، اودگارد فهمید که زیدان طوری ترکیب را چیده که قرار نیست به بازیکن نروژی حتی در این بازی هم فرصت برسد. اودگارد که به شدت از شرایط خشمگین بود، با دلخوری از سکونشینی و نیمکت نشینی های اخیر از مدیران رئال خواسته تا اجازه جدا شدنش را صادر کنند تا تیم را ترک کند و مقصدی دیگر را برای خود انتخاب کند. او می خواهد به سوسیه داد برود اما باشگاه در تلاش است تا نظرش را عوض کند و این بازیکن را حفظ کند.