مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید می داند که بازیکنان آلکویانو حس خاصی نسبت به تقابل با رئال دارند چرا که برای خیلی از آنها بازی امشب می تواند مهمترین بازی عمرشان باشد.

طبیعتا در بازی رئال مادرید و آلکویانو، به خاطر مسائل بهداشتی و کرونا، معاوضه پیراهن با بازیکنان حریف امکان پذیر نیست اما رئال تصمیم گرفته که برای این که به هواداران تیم حریف روحیه بدهد، لیستی از پیراهن های درخواستی بازیکنان مختلف را از بازیکنان آلکویانو گرفته که این پیراهن ها را به دستشان برساند. البته این پیراهن ها کاملا ضدعفونی خواهد شد و بدین ترتیب خطر کرونا وجود نخواهد داشت.