مرجع خبری رئال مادرید : رنه برادر و وکیل راموس در هفته های اخیر در شبکه های اجتماعی خبرساز بوده است.

در روزهایی که تمدید قرارداد راموس با رئال به مشکل خورده و بحث خرید آلابا برای جاشنینی وی داغ است، رنه برای ویدیویی لایک زده است که در آن در بازی بایرن و رئال مادرید، آلابا شوت می زند و راموس توپ را دفع می کند تا به نوعی برای مدیران رئال و اقدامتشان کری بخواند.