مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید با تک گل میلیتائو روی ارسال مارسلو  توانست در نیمه اول بازی با الکویانو پیروز شود.

رئال مادرید توپ و میدان را در اختیار داشت و گل میلیتائو در دقیقه پایانی نیمه اول باعث شد تا کار تیم برای نیمه دوم راحت تر شود و رئال به یک هشتم نهایی کوپا نزدیک تر شود.