هیچ کس نمی تواند از این شرم فرار کند

آلکویانو دسته سومی در وقت اضافه با یک بازیکن کمتر در مقابل رئال مادریدی که در سطح خودش ظاهر نشد، کامبک زد

شکست در یک شانزدهم نهایی کوپا، بدترین شکست دوران زیدان

خوزه خوان، دروازه بان حریف، قهرمان محلی

بازیکنان رئال مادرید بی تاب شدند

مربی فرانسوی:” هر اتفاقی که باید می افتاد، افتاد”

اودگارد، بسیار نزدیک به بازگشت قرضی به سوسیه داد