مرجع خبری رئال مادرید : ال چیرینگیتو تصاویری منتشر کرده است که نشان می دهد زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید نه قبل از شروع وقت اضافه و نه بین دو نیمه وقت اضافه هیچ صحبتی با بازیکنانش نداشته و عملا هیچ دستور فنی نداشته است!

در حالی که بازیکنان الکویانو، تیمی با فقط 700 هزار یورو بودجه (تقریبا یک هزارم رئال مادرید!) در وقت اضافه به آب و آتش می زدند، زیدان عملا هیچ حرفی نداشت که به بازیکنانش بزند و حتی نمی خواست که به آنها روحیه بدهد و یاداوری کند که شکست می تواند یک فاجعه باشد.

رئال مادرید در مقابل آلکویانوی ده نفره در وقت اضافه شکست خورد و کار حتی به ضربات پنالتی هم کشیده نشد. زیدان در پایان بازی گفت که این شکست، “خجالت آور” نبوده اما حقیقت چیز دیگری به نظر می رسد. کل هواداران رئال مادرید این باخت را یک فاجعه بزرگ به شمار می آورند و قطعا زیدان نمی تواند از این ماجرا قسر در برود.

در حقیقت در تصاویر تلویزیونی مشخص است که زیدان فقط به بنزما نزدیک می شود و در مورد احساس درد در پایش می پرسد و با بقیه بازیکنانش عملا کاری ندارد و آنها را به امان خدا واگذار می کند!

نکته جنجالی دیگر ویدیوها مربوط به بگو و بخند مارسلو و ایسکو در شروع وقت اضافه بازی بود، دو بازیکنی که عملکرد ضعیفی در این فصل داشتند و در یک شب کابوس وار دیگر هم نمایش جالبی نداشتند.